Curs Moodle per a entitats

Esteu aquí

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Formulari d'inscripció

Format dd/mm/aaa

Presentació

El curs treballarà eines i metodologies d'aprenentatge en línia per enriquir l'oferta formativa del tercer sector a Catalunya. Es dirigeix a persones vinculades amb entitats, persones voluntàries i equip tècnic que imparteixen formació a entitats i voldrien incorporar la formació a distància o semipresencial.

Objectius formatius:

  • aprendre i practicar funcionalitats i recursos de Moodle per la virtualització de la formació i la dinamització de cursos a distància,
  • practicar l’aprenentatge a distància amb la plataforma de formació Moodle, i
  • experimentar amb i reflexionar sobre les metodologies de formació en línia.

El curs es farà online al Moodle del PFAVC, entre el 10 d'abril i el 14 de maig les persones participants hauran de dedicar unes 30 hores aproximadament. Per aprovar el curs cal participació continua i entrega de diferents activitats, comporta un certificat oficial del PFAVC. El preu de matrícula son 15€ per alumne.


Dates
del 10/04/2017 al 14/05/2017
Format
Online
Preu
15€

Programa

Temari del curs:

  1. Introducció: Què son els entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge? El Moodle com a plataforma educativa, utilitats i avantatges. Consells per als debats en línia.
  2. Pedagogia de la formació virtual: El constructivisme social, compartir per aprendre. Els entorns de treball col·laboratius i els entorns personals d'aprenenetatge. Recursos sobre mapes conceptuals i infografies.
  3. Disseny de la formació virtual i funcionalitats Moodle: Elaborar recursos formatius, crear i dinamitzar activitats amb fòrums, consultes i glossaris. Estratègies d'evaluació.
  4. Pràctica: treball grupal i pràctic, dissenyar i crear un curs o càpitul d'una formació virtual.
  5. Avaluació